WAT WIJ DOEN

Huiswerk Coaching Hoevelaken bieden leerlingen van de middelbare school dagelijks een plek met professionele huiswerkbegeleiding. Hierdoor krijgt de leerling de mogelijkheid om op het juiste studiepad te komen én te blijven.

Hoe doen we dat?

Wij werken vanuit de gedachte dat een goed resultaat altijd begint bij een goede planning en vervolgens een juiste naleving  daarop.

Wat bedoelen we met juiste naleving?

Natuurlijk dat de leerling zich zoveel mogelijk aan het plan houdt, maar ook:

  • slim omgaat met meevallers in de planning;
  • ruimte inbouwt om tegenslagen in de planning op te vangen;
  • de planning bijstelt waar nodig.

Verder vinden wij het belangrijk dat de leerling in een rustige, veilige en afgeschermde omgeving zijn/haar werk kan doen.

Om dit te bereiken bieden wij het volgende aan:

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Wij zijn elke dag van 13:30 tot 18:30 uur open. De leerling spreekt af hoe laat hij/zij er zal zijn. Als dat eerder of later wordt is dat natuurlijk geen probleem, als het maar gemeld wordt. Iedere leerling heeft een eigen werkplek die ook alleen voor hem/haar is bestemd. Voordat de leerling komt, hebben wij al in het online systeem van de school (meestal Magister) gekeken wat het huiswerk voor de volgende dag is en wanneer de toetsen zijn. Bij binnenkomst gaat de leerling, samen met een van ons, aan de slag met de planning. In de planning van de leerling wordt het volgende   vastgelegd:

  • Wanneer moet welk huiswerk af zijn?
  • Wanneer zijn welke toetsen?
  • Wanneer wordt wat geleerd?

Vervolgens gaat de leerling aan het werk. Als er inhoudelijke vragen zijn, kan de leerling altijd terecht bij een begeleider voor de nodige ondersteuning. Ook is er voor iedere leerling een tablet (computer) beschikbaar om te ondersteunen bij bijvoorbeeld het leren van woordjes, oefenen van grammatica, ed. Als de leerling klaar is, controleert en overhoort de begeleider de leerstof van die dag. Als het onvoldoende is, gaat de leerling nog even aan de slag of worden er andere afspraken gemaakt.

En dan weer naar huis, zonder zorgen over het huiswerk van morgen!

Hoe gaat de feedback naar het thuisfront?

Feedback naar het thuisfront gebeurt op de volgende manieren:

  • Als een leerling meer dan een half uur later is dan de afgesproken tijd zonder bericht, wordt er contact opgenomen met de leerling zelf of als deze niet reageert, met het thuisfront.
  • Presentie (tijd verwacht, tijd aanwezig en tijd naar huis) worden bijgehouden en elke dag naar het thuisfront gemailed.
  • Iedere dag worden afspraken en observaties in een digitaal systeem vastgelegd. Aan het eind van de week wordt dit naar het thuisfront gemailed.
  • Na iedere rapportperiode we een (optioneel) voortgangsgesprek.

En uiteraard kan er altijd gebeld en gemailed worden als er vragen zijn.

Ik zie bij andere huiswerkinstituten dat er een online systeem is waar ik de voortgang en resultaten op kan bekijken. Hebben jullie dat ook?

De scholen hebben tegenwoordig uitstekende faciliteiten om de voortgang wat betreft de cijfers als ouder in te zien. Het zou dus nogal dubbelop zijn om dat bij ons ook nog eens bij te houden. Uiteraard houden wij een vinger aan de pols door regelmatig op de systemen van de scholen te kijken. Daarnaast hebben wij een digitaal systeem waarin presentie, afspraken en observaties worden vastgelegd. Aan het eind van iedere dag krijgen ouders daar een overzicht van.